Obchodné podmienky


platia od 07. 6. 2012


Spôsob objednania

Objednávku našich produktov je možné uskutočniť vyplnením objednávkového formulára priamo na našich stránkach. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kde samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru. Predmetom kúpnej zmluvy je produkt uvedený v objednávke. Predávajúci prijme od kupujúceho autorizáciu objednávky elektronickou formou.


Dodacie podmienky

Dodacia lehota je (počíta sa od nasledujúceho pracovného dňa od realizovanej objednávky) od prijatia tovaru prepravcom. (do 2 pracovných dní) Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek známok poškodenia toto okamžite oznámiť prepravcovi samotnému. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka splňovala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršie reklamácie o porušenosti obalu zásielky nebude braný žiadny ohľad. Faktúra slúžiaca zároveň i ako daňový doklad je priložená v označenom balíku.

 

Prepravné a balné

Cena poštovného a balného je 6€/1 balenie . 

V prípade, že dostanete poškodenú zásielku, bezodkladne o tom informujte prepravcu, ktorý s Vami na mieste spíše tzv. "Zápis o škode", ktorý je základnou podmienkou kladného schválenia všetkých reklamácií). Následne prosím informujte o celej veci aj nás. Nemôžeme za úplne bezproblémovú dopravu ručiť, ale v maximálnej možnej miere pomôžeme nájsť spôsob ako reklamáciu realizovať smerom k uspokojeniu zákazníkových potrieb.


Záruka vrátenia peňazí - "MONEY BACK"

V záujme zvýšenia dôvery k nakupovaniu cez internet a zaisteniu maximálnej spokojnosti našich zákazníkov poskytujeme k našim výrobkom záruku vrátenia peňazí, tzv."MONEY BACK". Internetový obchod , napriek všetkým svojim výhodám, bohužiaľ neumožňuje Vám zákazníkom si objednaný tovar dopredu " na vlastné oči" obhliadnuť. Môže sa stať, že až po samotnom zakúpení tovaru zistíte, že výrobok nezodpovedá Vašim predstavám a že ho skutočne vôbec nevyužijete. V takom prípade nás môžete požiadať o vrátení peňazí. Pokiaľ bezprostredne po prevzatí objednaného tovaru zistíte, že Vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môžete ho bez uvedenia dôvodu vrátiť a peniaze Vám budú obratom zaslané naspäť.

 

Vrátenie peňazí je podmienené dodržaním nasledujúcich bodov:

1. Tovar musí byť úplne neporušený a dobre zabalený, schopný ďalšieho predaja. 
2. Zákazník musí odoslať zásielku do siedmych dní od jeho prijatia bežnou balíkovou službou (nie dobierkou - nebude prijatá!) na vlastné náklady. 
3. Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia ústrižku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky. 
4. Pozor! Túto službu poskytujeme iba v rámci územia Slovenskej republiky. 

Ochrana osobných údajov 

Objednávateľ vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 11 ods 1 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) súhlasí, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú, a to najdlhšie na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ kedykoľvek odvolať písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke Internetového obchodu po prihlásení. 

Ceny 

Ceny uvedené na webových stránkach www.plastove-vrecia.sk sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien uvedených cien v prípade výraznej inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení. K cene tovaru je pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim. 

Záruka a servis 

a) Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov počas lehoty uvedenej v záručnom liste. Ak nie je uvedené inak, je záručná lehota na produkty všetkých značiek 24 mesiacov. Záručná lehota začína bežať odo dňa vystavenia faktúry na daný tovar kupujúcemu. Záruku je možné uplatňovať iba na tovar zakúpený priamo u spoločnosti JRK Waste Management s.r.o. 
b) Záruka sa vzťahuje na výrobné poškodenia výrobkov, alebo iné poškodenia, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom, alebo návodom k obsluhe, mechanickým poškodením, alebo opotrebením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov. 
c) Záruka sa nevzťahuje na tovar mechanicky poškodený. Predávajúci má právo odmietnuť reklamáciu tovaru v prípade zreteľnej manipulácie so záručným listom ako napríklad prepisovanie a podobne. 
d) Dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí zákazník i v prípade oprávnenej reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie dopraví predávajúci opravený tovar k zákazníkovi na vlastné náklady prepravnou firmou. 
e) K reklamovanému tovaru je nutné priložiť kópiu dokladu o nákupu – faktúru a podrobný popis poškodenia. 
f) Predávajúci sa zaväzuje odstrániť poškodenie tovaru, ktoré je predmetom oprávnenej a správne uplatnenej reklamácie jeho opravou, výmenou za rovnaký výrobok, alebo výmenou za výrobok podobný, disponujúci však rovnakými parametrami ako pôvodný výrobok. V záručnej dobe výrobku sú všetky náhradné diely poskytované zdarma.